Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten en offertes zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier en Verpakkingsmaterialen (NVGP), welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. Een exemplaar van deze voorwaarden zal u op verzoek worden toegezonden.